MAKLUMAT KAMPUNG

Kg Batu Embun terletak dalam Mukim Teh. Terdapat beberapa buah kampung sekitar Mukim Teh. Kampung-kampung tersebut adalah:-

  1. Kg Batu Embun
  2. Kg Paya Embun
  3. Kg Pulau Mansok
  4. Kg Lada

Terdapat pelbagai kemudahan asas yang disediakan kepada penduduk sejajar dengan perkembangan semasa. Terdapat 3 buah sekolah rendah dan 3 buah sekolah menengah disekitar Peramu Jaya. Sekolah-sekolah tersebut adalah:- 

Sekolah Rendah

i) SK Kuala Teh

ii) SK Pulau Mansok

iii) SK Jerantut Jaya

Sekolah Menengah

i) SMK Kuala Tembeling

ii) SMK Jerantut

iii)Sekolah Agama Al Basiriah Kuala Tembeling 

Terdapat juga kemudahan lain seperti  bangunan persendirian, klinik desa, masjid, gelanggang serbaguna, bangunan plb dan balairaya